Tingimused

1. Üldtingimused

1.1. Joulukiri.ee e-pood müüb kirju, aksessuaare (pildid, kleepsud lisalõik) Jõuluvanalt (edaspidi Tooted) ning valmistab ja postitab need kliendi (edaspidi Klient) juhistele vastavalt.
1.2. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad Kliendi ja internetiaadressil www.joulukiri.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku Softpup OÜ (edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Müüja andmed: Softpup OÜ, Reg. nr. 14579363.

2. Hinnad

2.1. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja on kliendi jaoks lõplikud.

3. Tooted

3.1. E-poes kuvatavad Tooted on reeglina laos olemas. Nimetatud Toodete saadavust ei tagata, kuna see võib olla ekslik seoses võimalike tehniliste probleemidega E-poe programmides.
3.2. Juhul, kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud Toode laost puudub , ei ole E-poel võimalik antud tellimust täita. Sellisel juhul kontakteerub E-poe töötaja Kliendiga ja pakub välja asendustoote, võimaliku uue kohaletoimetamise aja või tagastab Kliendile ostusumma hiljemalt 14 päeva jooksul.
3.3. E-poes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest.
3.4. Tellimuse täitmiseks on miinimumtellimus Toode “Kujundus”. Teisi tooteid eraldi välja saata pole võimalik.

4. Ostu sooritamine – kuidas osta

4.1. Klient valib E-poes Toote “Kiri jõuluvanalt”, valib soovitud lisatooted, täidab küsitud infoväljad ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.
4.2. Ostukorvis:
4.2.1. On võimalik tellimuse üksikutest Toodetest loobuda: Ise kirjutatud lisalõik, Jõuluvana pilt ja Jõuluteemalised kleepsud. Selleks tuleb vajutada ristiga nupul tooterea kõrval.
4.2.1.1. Kui klient loobub ostukorvis Tootest “Ise kirjutatud lisalõik”, siis tellimuse andmetest varem sisestatud teksti ei eemaldata. Tellimuse täitmisel arvestatakse tellimuse andmete töötlemisel üksnes seda lisalõiku, millele vastab üheselt tellimuses Toode “Ise kirjutatud lisalõik”.
4.2.2. Kui klient loobub Tootest Kujundus, ei ole E-poel võimalik antud kirja tellimust täita.
4.2.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nupul „Mine kassasse“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele. Pärast nõutud andmete sisestamist tasub Klient Toote eest internetipanga pangalingi vahendusel ning kinnitab tellimuse klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”.
4.3. Pärast Toote eest tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.
4.4. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.
4.5. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

5. Makseviisid

5.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank ja SEB Pank).
5.2. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas.
5.3. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

6. Kohaletoimetamine

6.1. Müüja postitab Kliendi tellitud Tooted Kliendi poolt kindlaks määratud aadressile kasutades Eesti Posti teenuseid.
6.2. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest.
6.3. Juhul, kui Toode ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest E-poodi teavitama, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile: postkontor@joulukiri.ee

7. Toote ümbervahetamine ja tagastamine

7.1. Kliendil on õigus tehingust 12 tunni jooksul pärast tellimist taganeda andes sellest kirjalikult teada postkontor@joulukiri.ee. Sel juhul kantakse raha tagasi kliendi arveldusarvele 14 päeva jooksul.
7.2. Pärast Toote vastavalt Kliendi soovidele personaliseerimist või 12 tunni möödumist tellimusest, ei ole võimalik Kliendil tehingust loobuda.
7.3. Kliendil on õigus nõuda raha tagasi juhul, kui Toode on saanud kahjustada või on esinenud Müüjapoolne eksitus. Kliendipoolsed eksitused aadressi ja andmete sisestamises ei anna alust toodet tagastada ja raha tagasi nõuda. Klient on kohustatud oma pretensioonidest viivitamatult kirjalikult teatama postkontor@joulukiri.ee
7.4 Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

8. Vastutus

8.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.
8.3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

9. Privaatsuspoliitika

9.1. Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
9.2. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.
9.3 Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Kliendile saatmiseks, edastakse postiteenust osutavale ettevõttele.
9.4. Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel.
9.5. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.
Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

10. Kasutamistingimused ja nende muutmine

10.1. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.
10.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.
10.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
10.4. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud Toote hind ekslik.

11. Muud tingimused

11.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tartu Maakohtusse, Tarbijakaitseametisse ja/või tarbijakaebuste komisjoni.

14. Klienditugi
14.1. Klienditoe e-posti aadress on postkontor@joulukiri.ee